Σε 9.837 μετρήθηκαν τα νησιά της Ελλάδας!

1 nhsi

Τα 9.837 φτάνουν τα θαλάσσια νησιωτικά εδάφη (νησιά, νησίδες, βραχονησίδες και ερημονήσια) της χώρας μας, αριθμός που την κατατάσσει στις πρώτες θέσεις μεταξύ των νησιωτικών χωρών του κόσμου. Σήμερα εκτιμάται ότι κατοικούνται 112 νησιά με μόνιμο πληθυσμό, ενώ άλλα περίπου 100 έχουν κατοικηθεί στο πρόσφατο παρελθόν και πολλά από αυτά εξακολουθούν να παρουσιάζουν εποχικούς κατοίκους.

Ο πληθυσμός στα νησιά ανέρχεται σε 818.223 κατοίκους και αντιπροσωπεύει το 7,56% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, όμως παρουσιάζει μεγάλο εύρος διασποράς: από 152 κατοίκους στη Γαύδο σε 115.000 κατοίκους στη Ρόδο.

Μελέτη

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από μελέτη με αντικείμενο «Δήμοι Νησιά», η οποία εκπονήθηκε πρώτη φορά από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης, για λογαριασμό της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος και παρουσιάστηκε στη διάρκεια του συνεδρίου της στη Θεσσαλονίκη. Στόχος της μελέτης ήταν να διατυπωθεί η αναπτυξιακή φυσιογνωμία του ελληνικού νησιωτικού χώρου, να εξαχθούν συμπεράσματα για την οικονομία και να αποτυπωθεί η νησιωτική πολιτική της Ε.Ε.

Από τα βασικότερα προβλήματα είναι οι μειωμένες επιχορηγήσεις, οι περιορισμένες αρμοδιότητες, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, η επικάλυψη αρμοδιοτήτων από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, οι περιορισμένες συνέργειες μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων, η απουσία διανησιωτικής συνεργασίας και η έλλειψη τεχνογνωσίας στους μικρούς νησιωτικούς δήμους.

Σύμφωνα με την έρευνα, σοβαρές επιπτώσεις στη νησιωτική ανάπτυξη αναμένεται να έχουν οι φορολογικές αλλαγές που είτε αφορούν τα νησιά είτε τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως ο τουρισμός.

Πηγή: dimokratianews.gr