ΕΛΠΕ: Επιτάχυνση των διαδικασιών για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων

1 oil platform

Υπογράφηκε η Σύμβαση Μίσθωσης για την «Περιοχή 2», στο βόρειο Ιόνιο

Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια ανακοίνωσε τη μονογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης για την «Περιοχή 2» δυτικά της Κέρκυρας, χαρακτηρίζοντάς την «ένα σημαντικό βήμα το οποίο θα ολοκληρωθεί με την κύρωση της Σύμβασης από τη Βουλή των Ελλήνων», με το οποίο επιταχύνονται οι διαδικασίες στον τομέα έρευνας και εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Όμιλος ΕΛΠΕ είναι απολύτως έτοιμος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του σε συνεργασία με τους εταίρους του, δυο διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες, την TOTAL και την EDISON.

Εκφράζεται  η ελπίδα ότι εντός των επομένων ημερών θα υπογραφεί πανομοιότυπη Σύμβαση Μίσθωσης για την «Περιοχή 10»στο νότιο Ιόνιο και θα ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο των Συμβάσεων για τις περιοχές «Άρτα - Πρέβεζα» και «ΒΔ Πελοπόννησος».

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ θεωρεί ότι είναι υποχρέωσή του -και θα επενδύσει, προκειμένου- να διαπιστωθεί εάν και πού υπάρχουν εκμεταλλεύσιμοι Υδρογονάνθρακες στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ανταποκριθεί και σε νέες προσκλήσεις, οι οποίες πιθανώς θα παρουσιαστούν για έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων σε άλλες περιοχές της χώρας μας