Για την αναβάθμιση Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων!

ionideios sxolh

Προτάσεις του Συλλόγου Αποφοίτων της Ιωνιδείου

Την Πέμπτη 8 Ιουλίου, ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδειου Σχολής Πειραιά, σε συνέχεια του υπομνήματος που είχε εγχειρισει στην τέως Υφυπουργό Παιδείας κ. Ζαχαράκη, κατέθεσε δέσμη προτάσεων για την αναβάθμιση του θεσμού των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, στα πλαίσια της διαβούλευσης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, "τέθηκε από την πλευρά μας, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της αύξησης της χρηματοδότησης και της μεγαλύτερης ευελιξίας στη διαχείριση των κονδυλίων από τους θεσμούς των Σχολείων, της καθιέρωσης θεσμικών και οικονομικών κινήτρων για τους καθηγητές που υπηρετούν στα Σχολεία και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Περαιτέρω, (πιο αναλυτικά καθως αφορούν άμεσα τους μαθητες) κατατέθηκε δέσμη προτάσεων αναφορικά με:
1. Τη δημιουργία Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε κάθε Πρότυπο και Πειραματικό Σχολείο. Μεταξύ των άλλων θα οργανώνει ανταλλαγές επισκέψεων με ξένα σχολεία στα πρότυπα του Erasmus, συμμετοχή σε δίκτυα σχολείων κ.α
2. Την τοποθέτηση σε κάθε Πρότυπο και Πειραματικό Σχολείο ενός Γραμματέα με αυξημένα διοικητικά καθήκοντα. Ο Γραμματέας αυτός θα είναι διοικητικός υπάλληλος, όχι καθηγητής του σχολείου με διδακτικά καθήκοντα.
3. Την ύπαρξη ευελιξίας στην επιλογή των μαθημάτων που εντάσσονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Υιοθέτηση της διαθεματικής προσέγγιση της γνώσης.
4. Τη δημιουργία του θεσμού των επισκεπτών καθηγητών από άλλα σχολεία, ειδικά στις λυκειακές τάξεις.
5. Ένα μέρος της διδασκαλίας να πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα. Εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών στην αγγλική γλώσσα.
6. Την ανάπτυξη και εκμετάλλευση της πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης (κωδικοί μαθητών, Ηλεκτρονική υποβολή εργασιών, e-εξετάσεις κλπ.) και υιοθέτηση της εβδομάδας σύγχρονων e-μαθημάτων.
7. Τη διασυνδεση με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της περιοχής που εδρεύει το Πρότυπο Σχολείο.
8. Τη δημιουργία Γραφείου Αποφοίτων σε κάθε Πρότυπο Σχολείο το οποίο θα λειτουργεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Στήριξης Σχολείου και σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Αποφοίτων του Σχολείου εφόσον υφίσταται.
Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε εποικοδομητικά στη δημόσια συζήτηση, με ένα και μοναδικό στόχο:
Την αναβάθμιση του ποιοτικού δημοσίου σχολείου και την ενίσχυση του ρόλου των Προτύπων Σχολείων και φυσικά της Ιωνιδειου Σχολής Πειραιά"!

Pin It

eep logo