ΙΜΟ: Το Νοέμβριο οι συζητήσεις για εισφορά άνθρακα!

ploio kapnoi

 

Για το Νοέμβριο μετατέθηκαν οι συζητήσεις που διεξήχθησαν στη συνεδρίαση του Marine Environmental Protection Committee του ΙΜΟ σχετικά με την τη δυνατότητα λήψης μέτρων που βασίζονται στην αγορά για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Μετά από μακρά συζήτηση αποφάσισε να αναβάλει την εξέταση πρότασης για επιβολή εισφοράς 100 δολαρίων ανά τόνο διοξειδίου του άνθρακα σε όλα τα πλοία στην επόμενη συνεδρίαση, το Νοέμβριο. Χρησιμοποιώντας ως βάση μιας πρότασης εισφοράς 100 δολαρίων co2 από τις Νήσους Μάρσαλ και τις Νήσους Σολομώντα, η οποία θα μπορούσε να συγκεντρώσει περίπου 90 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως με βάση τη σημερινή κατανάλωση καυσίμων, οι κυβερνήσεις υποστήριξαν εκ περιτροπής ή καταγγέλλουν μέτρα που βασίζονται στην αγορά, σε μεγάλο βαθμό διαιρεμένα σύμφωνα με τις γραμμές των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών.

Αρκετές χώρες που τάχθηκαν υπέρ του MEPC - είτε για το ίδιο το μέτρο, είτε για τη σημασία των μέτρων που βασίζονται στην αγορά - θα προτιμούσαν η πρόταση εισφοράς CO2 ύψους 100 δολαρίων να αποσταλεί απευθείας σε μια διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η οποία συνεδριάζει πριν από τη συνεδρίαση της MEPC το Νοέμβριο.

Η Ελλάδα υποστήριξε ότι η MEPC έπρεπε να αποφασίσει σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα που βασίζονται στην αγορά το συντομότερο δυνατόν και ανέφερε ότι υποστηρίζει την πρόταση των Νήσων Μάρσαλ για εισφορά άνθρακα, αλλά εξέφρασε κάποιες ανησυχίες σχετικά με την προτεινόμενη τιμή της εισφοράς.

Pin It

eep logo