Κράτος και ιδιωτική εκπαίδευση

paideia

του Τάσου Αβραντίνη

 

"Εις τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια γίνεται δυνατόν όπως πραγματοποιούνται αι μεγαλύτεραι και επιτυχέστεραι καινοτομιαι, διότι τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, τελούντα απλώς υπό την εποπτείαν του Κράτους και συμμορφούμενα μόνον προς τας γενικάς κατευθύνσεις του, έχουν την ελευθερίαν, της οποίας στερούνται τα δημόσια, και δια τούτο δύνανται να επιτελέσουν μεγαλυτέρας προόδους".

Αυτά ειπώθηκαν από τον Ελευθέριο Βενιζέλο κατά την τελετή εγκαινίων του Μπενάκειου Διδακτηρίου του Κολλεγίου Αθηνών. Ό,τι ίσχυε τότε ισχύει λίγο έως πολύ και σήμερα. Η διαφορά είναι ότι το κράτος σήμερα -έστω μέχρι τις πρόσφατες εκλογές- υπήρξε απολύτως εχθρικό προς την ιδιωτική εκπαίδευση.

Η κρατική "εποπτεία" έχει εξελιχθεί σε ένα ασφυκτικό και γραφειοκρατικό πλαίσιο που ορίζει με εξαντλητική λεπτομέρεια τα πάντα (από το πρόγραμμα σπουδών, το ωράριο των μαθημάτων μέχρι τις σχολικές εκδρομές). Ακόμη οι δάσκαλοι και καθηγητές των ιδιωτικών σχολείων απολαμβάνουν ιδιαίτερης μεταχείρισης σε σχέση με τους υπολοίπους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα.

Η νέα κυβέρνηση -απαλλαγμένη από τις μικροψυχίες και τις ιδεοληψίες των προκατόχων της- θα πρέπει χωρίς καθυστέρηση να νομοθετήσει την άρση όλων των αντικινήτρων που δυσχεραίνουν το έργο της ιδιωτικής εκπαίδευσης αναγνωρίζοντας εμπράκτως τη μεγάλη διαχρονική συμβολή της στα εκπαιδευτικά πράγματα.

eep logo